verwerken van facturen e.d.

V.O.F. Het Orkihuis is het bedrijf van mij en mijn man Roy Kieftenbeld. Via V.O.F. het Orkihuis versturen we o.a. onze facturen en  doen we onze administratie. Daarom is er naast de algemene privacyverklaring nog een privacyverklaring te vinden van V.O.F. het Orkihuis, waarin we u laten weten hoe we omgaan met het verwerken van uw gegevens. 

Hieronder vind u de privacyverklaring van V.O.F. het Orkihuis.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

V.O.F. Het Orkihuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van V.O.F. Het Orkihuis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan V.O.F. Het Orkihuis verstrekt.

 

V.O.F. Het Orkihuis  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM V.O.F. Het Orkihuis  GEGEVENS NODIG HEEFT

V.O.F. Het Orkihuis  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan V.O.F. Het Orkihuis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

culturele dienstverlening/educatieve-/coachingsactiviteiten.

 

HOE LANG V.O.F. Het Orkihuis GEGEVENS BEWAART

V.O.F. Het Orkihuis  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

V.O.F. Het Orkihuis  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacyverklaring

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Willeke Orsel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis)  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) heeft hier geen invloed op.

Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis)  heeft Google geen toestemming gegeven om via Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar atelierwillekeorsel@gmail.com/orkihuis@gmail.com.

Willeke Orsel (V.O.F. Het Orkihuis) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

V.O.F. Het Orkihuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Willeke Orsel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door V.O.F. Het Orkihuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Willeke Orsel via atelierwillekeorsel@gmail.com of neem contact op met V.O.F. Het Orkihuis op via orkihuis@gmail.com. Willeke Orsel is een website van V.O.F. Het Orkihuis.

 

V.O.F. Het Orkihuis is als volgt te bereiken:

Postadres: Venestraat 9 8261 KE Kampen

Vestigingsadres: Venestraat 9 8261 KE Kampen

T.:06-41 83 86 07(Roy Kieftenbeld)/06-55 81 31 51 (Willeke Orsel)

E.: orkihuis@gmail.com